Vi ste ovdje: Početna > Aktualno

Poziv za prikupljanje iskaza interesa

Za sudjelovanje u programu Jačanje ljudskih kapaciteta za provedbu EU projekata na području LAG-a „Zeleni trokut“

  1. Objavljuje se javni poziv za prikupljanje iskaza interesa za sudjelovanje u programu Jačanje ljudskih kapaciteta za provedbu EU projekata na području LAG-a „Zeleni trokut“.
  2. Pozivom će se prikupljati iskazi interesa zainteresiranih osoba u svrhu pripreme natječajne procedure i planiranja sredstava za provedbu programa.
  3. Provedbom programa zaposliti će se jedna osoba na mjesto stručnog suradnika na projektima u LAG-u „Zeleni trokut“ preko javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Mjera „Mladi za EU“, na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci.
  4. Javni natječaj provest će Upravni odbor LAG-a.
  5. Ciljne skupine: nezaposlene mlade osobe do 29 godina sa višom ili visokom stručnom spremom bez obzira na radni staž, prijavljene u evidenciju nezaposlenih sa područja Grada Lipika, Grada Novske, Grada Pakraca, Općine Jasenovac i naselja Janja Lipa.
  6. Mjesto rada: Lipik
  7. Visina subvencije: 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn,

                                 100% troškova prijevoza u maksimalnom iznosu do 400,00 kn.

(troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i na temelju poništene karte javnog prijevoza).

 8.  Iskaz interesa vrši se dostavom slijedećih dokumenata:

- zamolba,

- životopis,

- motivacijsko pismo.

 putem pošte preporučeno na slijedeću adresu:

Lokalna akcijska grupa „Zeleni trokut“

34551 Lipik, Marije Terezije 27

zaključno do 10. rujna 2016. godine.

 

Objavljeno: 18.08.2016. 15:47