Vi ste ovdje: Početna > Aktualno

3. Tjedno priopćenje članovima LAG-a

Dana 07. ožujka 2018. godine objavljen je 1. LAG natječaj za mjeru 6.3.1.. Tekst natječaja i dokumentacija dostupni su na uvid i preuzimanje na Internet stranici www.lag-zelenitrokut.com

Prijave projekata mogu se slati od 22.ožujka do 21. travnja 2018. godine.

LAG je održao dvije terenske informativne radionice potencijalnim prijaviteljima i to u Jasenovcu 12. ožujka i Pakracu 13. ožujka 2018. godine.

Nakon održanih predavanja te dobivenih povratnih informacija od sudionika istih, utvrdili smo da je potrebno izmijeniti pojedine odredbe natječaja i to:

Obrazloženje kriterija i Dokumentaciju za kriterij br. 2 „Uspješnost prijavitelja u obavljanju gospodarske djelatnosti u posljednjih 5 godina – poslovni rezultat“ kako bi obiteljska poljoprivredna gospodarstva s manje od 80.500,00 kn godišnjeg prometa mogla dokazati uspješnost u poslovanju. U tu svrhu bit će predložene izmjene tako da se kao valjani dokumenti priznaju: Evidencija o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, Pregled prometa po poslovnom računu i Potvrda banke da OPG nije u blokadi.

Na temelju te dokumentacije utvrđivat će se koliko dugo takvo gospodarstvo posluje pozitivno i na temelju toga dodjeljivati bodovi adekvatno propisanom kriteriju bodovanja s time da se neće računati „Pozitivan kumulativ“ nego vrijeme bez blokade poslovnog računa.

Nadamo se da ćemo tako omogućiti većem broju OPG-ova da skupi potreban broj bodova za prag prolaznosti.

Isto tako, detaljnije će se obrazložiti kriterij br. 6 „Doprinos projekta horizontalnim ciljevima“ kako bi bilo nedvojbeno jasno u kojim slučajevima se mogu dobiti bodovi po tim kriterijima.

U Lipiku, 15.03.2018.

 

Objavljeno: 16.03.2018. 06:57