Vi ste ovdje: Početna > Aktualno

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE – stručni suradnik/suradnica

Lokalna akcijska grupa „Zeleni trokut“ raspisuje natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno) sa mogućnošću zapošljavanja na puno radno vrijeme u narednom periodu.

Radni odnos za mjesto stručnog suradnika u LAG-u „Zeleni trokut“ zasniva se na određeno vrijeme, na rok od tri godine (od 1.6.2018. do 31.12.2020.), uz probni rok u trajanju od 3 mjeseca.

Radni odnos zasniva se za potrebe provođenja LEADER mjere iz Programa ruralnog razvoja.

Stručni uvjeti:

• završena viša ili visoka stručna sprema

• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

• poznavanje rada na računalu, MS Office, Internet

Ostali uvjeti:

• radno iskustvo u trajanju od najmanje godinu dana na odgovarajućim poslovima

• razvijene organizacijske sposobnosti

• razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine

• sposobnost samostalnog i timskog rada

• komunikativnost, motiviranost i predanost radu

• vozačka dozvola „B“ kategorije

Opis radnog mjesta:

• sudjelovanje u pripremi i provedbi natječaja iz Podmjere 19.2. Programa ruralnog razvoja • administrativni poslovi te

• obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih.

Mjesto rada: Lipik.

Natječaj provodi: Upravni odbor LAG-a.

Prijava mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:

• zamolbu

  • motivacijsko pismo
  • životopis (vlastoručno potpisan)

• dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji • preslika uvjerenja/potvrde o završenim dodatnim programima izobrazbe, osobito iz područja EU fondova (ako je kandidat završio program izobrazbe)

• preslika domovnice

  • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu
  • presliku vozačke dozvole

Rok za podnošenje prijave je 14 dana od datuma objave natječaja, odnosno od 21.05.2018. do 04.06.2018.godine. Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: LAG „Zeleni trokut“, 34551 Lipik, Marije Terezije 27 s naznakom „Prijava na natječaj – Stručni suradnik“.

U obzir dolaze kandidati s prebivalištem na području LAG-a „Zeleni trokut“ (Grad Lipik, Grad Novska, Grad Pakrac, Općina Jasenovac, naselje Janja Lipa).

Zakašnjele i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja i koje odabere Poslodavac, biti će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina, te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od istog. U slučaju prijave većeg broja kandidata, prvo će se obaviti pismena provjera, a nakon toga kandidati koji pokažu najviše znanja, biti će pozvani na individualne razgovore.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Upravni odbor zadržava pravo da izabere niti jednog kandidata koji su poslali prijavu.

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika objavit će se na web stranici LAG-a „Zeleni trokut“ (www.lag-zelenitrokut.com).

 

Objavljeno: 21.05.2018. 00:00