Vi ste ovdje: Početna > Aktualno

1. Tjedno priopćenje za članove LAG-a

Lokalna akcijska grupa „Zeleni trokut“ izdaje 1. tjedno priopćenje o stanju u LAG-u.  Dana 17. siječnja 2018. godine upravitelj LAG-a boravio je na cjelodnevnoj Edukaciji LRS TO 6.3.1. u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Cilj edukacije je bila upoznati LAG-ove o tijeku administrativne provjere prijava pristiglih na natječaj za mjeru 6.3.1. 

Voditelji LAG-ova su upoznati sa procedurom administrativne provjere.

Voditeljima LAG-ova je dana informacija da će vrlo skoro Agencija za plaćanje otvoriti mjeru 6.3.1. za LAG-ove kao prvu od mjera iz Lokalne razvojne strategije te će LAG-ovi nakon toga moći raspisati svoj natječaj za tu mjeru. 

Obavještavaju se članovi LAG-a, a osobito oni koji mogu biti prihvatljivi korisnici za mjeru 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ da započnu sa pripremama svojih projekata te reguliraju svoje obveze prema LAG-u kako bi mogli koristiti prednosti koje im donosi članstvo u LAG-u prilikom ocjenjivanja prihvatljivosti projekata.

LAG „Zeleni trokut“ neće davati mišljenja o prihvatljivosti projektni prijedloga koji se pripremaju za LAG natječaj niti će sudjelovati u pripremi istih.

Pošto se objavi LAG natječaj, pitanja LAG-u u vezi istoga biti će moguće postavljati pisanim putem i putem e-maila te će odgovori biti javno objavljeni na internet stranici LAG-a.

Slijedeću mjeru koju Agencija za plaćanja namjerava otvoriti za LAG-ove je mjera 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, a otvaranje se očekuje tijekom slijedeća 2 mjeseca.

Agencija za plaćanje nije najavila kada će otvoriti za LAG-ove mjeru 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je zanimljiva jedinicama lokalne samouprave te upućuje iste da se pripreme za prijavu na nacionalni natječaj za tu mjeru koji će biti vrlo skoro objavljen.

U Lipiku, 19.01.2018.

PREUZMITE 1. TJEDNO PRIOPĆENJE:

 

Objavljeno: 23.01.2018. 10:55