Vi ste ovdje: Početna > Aktualno

2. Tjedno priopćenje članovima LAG-a

Dana 09. veljače 2018. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju aktivirala je mjeru 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ za provedbu putem lokalnih razvojnih strategija LAG-ova.

Dana 19. veljače 2018. godine Agencija je odobrila Usklađenu Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a za razdoblje 2014.-2020. te Plan provedbe LRS koji su objavljeni na Internet stranici LAG-a.: www.lag-zelenitrokut.com.

LAG „Zeleni trokut“ pripremio je natječajnu dokumentaciju, te je predsjednik LAG-a Vinko Kasana sazvao 4. sjednicu Upravnog odbora za 27.veljače 2018. godine na kojoj se treba usvojiti odluka o raspisivanju LAG natječaja za mjeru 6.3.1.

Natječaj će biti objavljen nakon sjednice Upravnog odbora na Internet stranici LAG-a.

Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe sa područja LAG-a koje zadovoljavaju natječajne uvjete – kriterije prihvatljivosti iz Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru Mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« („Narodne novine“ br. 42/15 i 06/17).

Prilikom odabira projekata primjenjivati će se kriteriji navedeni u Lokalnoj razvojnoj strategiji za razdoblje 2014.-2020. koja je objavljena na Internet stranici LAG-a.
Zainteresirane osobe mogu postavljati pitanja u vezi natječaja putem e-pošte: lag.zeleni.trokut@gmail.com. Odgovori na pitanja biti će objavljeni na navedenoj internet stranici nakon objave natječaja.

LAG će provoditi edukacije u vezi prijave na natječaj na mjestima i u vrijeme koje će biti naknadno objavljeno.

U svrhu jačanja provedbenih kapaciteta, LAG je proveo natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika/suradnice, te će Upravni odbor donijeti odluku o zapošljavanju sukladno provedenom natječajnom postupku.

Tijekom mjeseca ožujka planira se sazivanje Skupštine LAG na kojoj će se imenovati novi ili stari članovi Upravnog i Nadzornog odbora, te predsjednik i dopredsjednici LAG-a. Također, Skupština će imenovati Žalbeno povjerenstvo koje će rješavati prigovore u natječaju.

U Lipiku, 23.02.2018.

 

Objavljeno: 26.02.2018. 15:47