Vi ste ovdje: Početna > Aktualno

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE – stručnjak za izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije

Lokalna akcijska grupa „Zeleni trokut“ raspisuje natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnjak za izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije, 1 izvršitelj na puno radno vrijeme (8 sati dnevno).

Radni odnos za mjesto „stručnjak za izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije“ zasniva se na određeno vrijeme, na rok od jedne godine (od 1.1.2022. do 31.12.2022.), uz probni rok u trajanju od 3 mjeseca.

Radni odnos zasniva se za potrebe izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije (u daljnjem tekstu: LRS)

Opis radnog mjesta:

-       obavlja poslove izrade Lokalne razvojne strategije koji obuhvaćaju: educiranje o izradi LRS, prikupljanje podataka za izradu LRS, izrada radnih nacrta LRS, izrada priloga LRS, priprema i provedba radionica za izradu LRS, uključivanje dionika u izradu LRS,

-       izrađuje nacrte LAG natječaja i natječajne dokumentacije,

-       obavlja poslove LAG administratora,

-       educiranje o provedbi LEADER pristupa te LAG natječaja,

-    obavlja druge poslove po nalogu upravitelja LAG-a.

Uvjeti za raspored na radno mjesto:

-    završena viša ili visoka škola,

-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-    napredno poznavanje rada na računalu,

-    vozačka dozvola „B“ kategorije.“

Mjesto rada: Lipik.

Natječaj provodi: Upravni odbor LAG-a.

Prijava mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:

• zamolbu

  • motivacijsko pismo
  • životopis (vlastoručno potpisan)

• dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome

• preslika domovnice

Rok za podnošenje prijave je 14 dana od datuma objave natječaja, odnosno od  06.12.2021. do 20. prosinca 2021. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: LAG „Zeleni trokut“, 34551 Lipik, Marije Terezije 27 s naznakom „Prijava na natječaj – Stručni suradnik“.

Zakašnjele i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja i koje odabere Poslodavac, biti će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina, te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od istog. U slučaju prijave većeg broja kandidata, prvo će se obaviti pismena provjera, a nakon toga kandidati koji pokažu najviše znanja, biti će pozvani na individualne razgovore.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Upravni odbor zadržava pravo da izabere niti jednog kandidata koji su poslali prijavu.

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika objavit će se na web stranici LAG-a „Zeleni trokut“ (www.lag-zelenitrokut.com).

 

Objavljeno: 06.12.2021. 08:36