O nama

LAG „ZELENI TROKUT“ osnovan je s ciljem promocije održivog razvoja, oživljavanja gospodarstva i poboljšanja kvalitete života na području kojega LAG obuhvaća, korištenjem LEADER pristupa za razvoj ruralnih područja, koji se proteklih desetljeća uspješno provodi na području Europske unije. LEADER pristup razvoja ruralnih područja baziran je na specifičnostima prostora i na pristupu „odozdo prema gore“, uključujući lokalnu zajednicu i prepoznavanje vrijednosti lokalnih resursa. Stoga će se spajanjem ovih triju gradova u jednu cjelinu lakše prepoznati i maksimalno iskoristiti i unaprijediti već postojeći potencijali i osobitosti područja LAG-a, te zajedničkim aktivnostima osmisliti i potaknuti projekti bazirani na specifičnim potrebama ovoga područja. 

Područje LAG-a ima trajnu i vrijednu osnovu za autohtoni gospodarski razvoj, te brojne potencijale za razvoj selektivnih oblika turizma, a posebno se tu ističu Park prirode Lonjsko polje, Krapje - selo tradicijske drvne arhitekture, rijeka Pakra te važni sakralni objekti i brojne povijesne građevine na području grada Pakraca, Novljansko jezero na području grada Novske, te ljekoviti termalni izvori na području grada Lipika. Osim kvalitetnih poljoprivrednih i šumskih površina, prirodnih vrijednosti i resursa, ekološki čistih prostora, važni potencijali ovoga područja su ljudi, geografsko-prometni položaj, te stvorena infrastruktura. Povezivanjem javnog, privatnog i društvenog sektora, uz iskorištavanje svih prirodnih i ljudskih resursa na principu zajedništva, naći će se najkraći put do gospodarskog razvoja ovoga područja.

U ovoj rubrici