Članovi

 1. Grad Novska
 2. Grad Pakrac
 3. Grad Lipik
 4. Općina Jasenovac
 5. Grad Kutina (naselje Janja Lipa)
 6. Pučko otvoreno učilište Novska
 7. Udruga mladih Novska
 8. Poljoprivredna zadruga "VOĆKO" Pakrac
 9. Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
 10. Turistička zajednica Grada Pakraca
 11. KLASTER KUNA agro-turistička zadruga
 12. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
 13. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Simo Božić
 14. Poljo-gaj d.o.o.
 15. Usluga d.o.o.
 16. Udruga mladih Mali most
 17. Poljoprivreda Lipik d.d.
 18. OPG Marko Gračaković
 19. OPG Davor Sabo
 20. OPG Zlatko Recc
 21. Braniteljska poljoprivredna zadruga trešnja Novska
 22. "LATICA" Udruga roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika
 23. OPG Silvano De Martini
 24. OPG Ivan Peći
 25. OPG Milan Vlajković
 26. OPG Gordana Juranović
 27. OPG Ksenija Sim
 28. OPG Roman Vukalović
 29. OPG Josip Delorenci
 30. OPG Fabijan Jakubek
 31. Braniteljska poljoprivredna zadruga EKO LAVANDA M&I
 32. OPG Tomislav Opić
 33. Ribnjačarstvo Poljana d.d.
 34. Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o.
 35. OPG Vjera Ožoga
 36. Turistička zajednica Grada Lipika
 37. OPG Antun Ivanović
 38. Omanovac d.o.o.
 39. Tradicijsko obiteljsko obrtničko tkanje "RUŽA" vl. Ante Maršić
 40. Pilotova farma d.o.o.
 41. Goran Pušćenik
 42. Sportska-atletska udruga Lipik-Pakrac
 43. Palijativni tim LiPa
 44. OPG Antun Širac
 45. Iva Gamauf
 46. OPG Marina Novak
 47. Obrt "LUKA" vl. Daniel Eraković
 48. OPG Marjan Štimac
 49. OPG Ivica Štimac
 50. Udruga mladih Komarac Jasenovac
 51. OPG Marijana Đurić
 52. Poljoprivredna zadruga Sava Jasenovac
 53. OPG Ivica Šimuradik
 54. OPG Zdravko Nikšić
 55. OPG Ivica Krpez
 56. OPG Marin Lilovac
 57. Planinarsko društvo "Zmajevac" Novska
U ovoj rubrici