Članovi

  1. Grad Novska
  2. Grad Pakrac
  3. Grad Lipik
  4. Općina Jasenovac
  5. Grad Kutina (naselje Janja Lipa)
  6. Pučko otvoreno učilište Novska
  7. Udruga mladih Novska
  8. Poljoprivredna zadruga "VOĆKO" Pakrac
  9. Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
  10. Turistička zajednica Grada Pakraca
  11. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
  12. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Simo Božić
  13. Poljo-gaj d.o.o.
  14. Udruga mladih Mali most
  15. Poljoprivreda Lipik d.d.
  16. OPG Marko Gračaković
  17. OPG Davor Sabo
  18. Braniteljska poljoprivredna zadruga trešnja Novska
  19. OPG Silvano De Martini
  20. OPG Ivan Peći
  21. OPG Milan Vlajković
  22. OPG Ksenija Sim
  23. OPG Roman Vukalović
  24. OPG Josip Delorenci
  25. OPG Fabijan Jakubek
  26. OPG Tomislav Opić
  27. Ribnjačarstvo Poljana d.d.
  28. Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o.
  29. Turistička zajednica Grada Lipika
  30. OPG Antun Ivanović
  31. Tradicijsko obiteljsko obrtničko tkanje "RUŽA" vl. Ante Maršić
  32. Pilotova farma d.o.o.
  33. Goran Pušćenik
  34. Sportska-atletska udruga Lipik-Pakrac
  35. Palijativni tim LiPa
  36. OPG Antun Širac
  37. Iva Gamauf
  38. OPG Marina Novak
  39. Obrt "LUKA" vl. Daniel Eraković
  40. OPG Marjan Štimac
  41. Udruga mladih Komarac Jasenovac
  42. Poljoprivredna zadruga Sava Jasenovac
  43. OPG Zdravko Nikšić
  44. OPG Ivica Krpez
  45. Planinarsko društvo "Zmajevac" Novska
  46. OPG Zlatko Salvador
  47. Razvojna agencija Grada Novske – NORA
  48. OPG Filipović Goran
  49. OPG Marenić Krešimir
  50. Pčelarska udruga "Pakrac-Lipik"
U ovoj rubrici