Članovi

 1. Grad Novska
 2. Grad Pakrac
 3. Grad Lipik
 4. Općina Jasenovac
 5. Grad Kutina (naselje Janja Lipa)
 6. Pučko otvoreno učilište Novska
 7. Udruga mladih Novska
 8. Poljoprivredna zadruga "VOĆKO" Pakrac
 9. Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
 10. Turistička zajednica Grada Pakraca
 11. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
 12. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Simo Božić
 13. Poljo-gaj d.o.o.
 14. Udruga mladih Mali most
 15. Poljoprivreda Lipik d.d.
 16. OPG Marko Gračaković
 17. OPG Davor Sabo
 18. Braniteljska poljoprivredna zadruga trešnja Novska
 19. "LATICA" Udruga roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika
 20. OPG Silvano De Martini
 21. OPG Ivan Peći
 22. OPG Milan Vlajković
 23. OPG Ksenija Sim
 24. OPG Roman Vukalović
 25. OPG Josip Delorenci
 26. OPG Fabijan Jakubek
 27. Braniteljska poljoprivredna zadruga EKO LAVANDA M&I
 28. OPG Tomislav Opić
 29. Ribnjačarstvo Poljana d.d.
 30. Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o.
 31. OPG Vjera Ožoga
 32. Turistička zajednica Grada Lipika
 33. OPG Antun Ivanović
 34. Tradicijsko obiteljsko obrtničko tkanje "RUŽA" vl. Ante Maršić
 35. Pilotova farma d.o.o.
 36. Goran Pušćenik
 37. Sportska-atletska udruga Lipik-Pakrac
 38. Palijativni tim LiPa
 39. OPG Antun Širac
 40. Iva Gamauf
 41. OPG Marina Novak
 42. Obrt "LUKA" vl. Daniel Eraković
 43. OPG Marjan Štimac
 44. Udruga mladih Komarac Jasenovac
 45. OPG Marijana Đurić
 46. Poljoprivredna zadruga Sava Jasenovac
 47. OPG Ivica Šimuradik
 48. OPG Zdravko Nikšić
 49. OPG Ivica Krpez
 50. Planinarsko društvo "Zmajevac" Novska
 51. OPG Zlatko Salvador
 52. Razvojna agencija Grada Novske – NORA
U ovoj rubrici