Članovi

 1. Grad Novska
 2. Grad Pakrac
 3. Grad Lipik
 4. Općina Jasenovac
 5. Grad Kutina (naselje Janja Lipa)
 6. Pučko otvoreno učilište Novska
 7. Udruga mladih Novska
 8. Poljoprivredna zadruga "VOĆKO" Pakrac
 9. Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
 10. Turistička zajednica Grada Pakraca
 11. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
 12. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Simo Božić
 13. Poljo-Gaj d.o.o.
 14. Udruga mladih Mali most
 15. Poljoprivreda Lipik d.d.
 16. OPG Marko Gračaković
 17. OPG Davor Sabo
 18. Braniteljska poljoprivredna zadruga trešnja Novska
 19. OPG Silvano De Martini
 20. OPG Ivan Peći
 21. OPG Milan Vlajković
 22. OPG Robert Sim
 23. OPG Roman Vukalović
 24. OPG Josip Delorenci
 25. OPG Fabijan Jakubek
 26. Lipička razvojna agencija LIRA d.o.o.
 27. Turistička zajednica Grada Lipika
 28. OPG Antun Ivanović
 29. Obrt: Tradicijsko obiteljsko obrtničko tkanje "RUŽA"
 30. Pilotova farma d.o.o.
 31. Goran Puščenik
 32. Sportska-atletska udruga Lipik-Pakrac
 33. Palijativni tim LiPa
 34. OPG Antun Širac
 35. Iva Gamauf
 36. OPG Marina Novak
 37. Obrt Luka
 38. OPG Marjan Štimac
 39. Udruga mladih Komarac Jasenovac
 40. Poljoprivredna zadruga Sava Jasenovac
 41. PZ Zmajevac Novska
 42. OPG Zdravko Nikšić
 43. OPG Ivica Krpez
 44. OPG Zlatko Salvador
 45. Novljanska razvojna agencija NORA
 46. OPG Zdravko Lilovac
 47. OPG Goran Filipović
 48. OPG Marenić Krešimir
 49. Udruga pčelara "Pakrac-Lipik"
 50. Mladen Čorak
 51. OPG Mislav Katušić
 52. OPG Topalović Irena
 53. OPG Ivan Šaka
 54. OPG Valentina
 55. Poljoprivredni obrt "Spahić"
U ovoj rubrici