Misija i ciljevi

Prirema LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU

Stvaranje povoljnog gospodarskog okruženja te stvaranje novih radnih mjesta u LAG području

Zaštita i unapređenje prirodnog i kulturnog naslijeđa

Održivi razvoj selektivnih oblika turizma, poljoprivrede i drugih djelatnosti

Osiguravanje protoka informacija i tranfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice

Briga o infratsrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i drugom razvoju u širem ruralnom području

Razvijanje suradnje s drugim udrugama, organizacijama i dionicima ruralnog razvoja

Promoviranje i poticanje javno-privatnih partnerstva u realizaciji projekata u ruralnom
razvoju

Podizanje kvalitete života u ruralnom području te zadržavanje stanovništva

Podizanje razine znanja i društvene osviještenosti o ruralnom razvoju i važnosti višedioničkog kreiranja javne politike ruralnog razvoja među stanovništvom

Potaknuti i podržati sve zajedničke inicijative i pojedinačne projekte u svrhu bržeg i jačeg gospodarskog i društvenog razvoja