Spirit of Jantar

LAG "Zeleni trokut" sudjelovao je u pripremi projekta "SPIRIT OF JANTAR" zajedno sa još 15 partnera iz Mađarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 
 
Na prvi poziv Danube Transnational Programme - Interreg poslan je iskaz interesa, dok se gotova aplikacija treba poslati u svibnju 2016. godine.
 
Dokumenti za preuzimanje