Vi ste ovdje: Početna > Aktualno

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U PROJEKTU "RUKE KOJE MOGU SVE"

UR.BROJ:OD/21-P/8-UO

 Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. UP.02.1.1.13.0328 „Ruke koje mogu sve“ i  Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zapošljavanje žena u projektu „Ruke koje mogu sve“  UP.02.1.1.13.0328, donesene 12. siječnja 2021. godine na 5. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Zeleni trokut“, raspisuje se: 

  

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme

- Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve“

 Radno mjesto: Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, (40 izvršiteljica), na određeno vrijeme, 12 mjeseci.

Mjesto rada:

Lipik – 1 izvršiteljica

Novska – 22 izvršiteljica

Jasenovac – 15 izvršiteljica

Janja Lipa – 2 izvršiteljice

 Opis poslova;

-          pomoć u dostavi namirnica,

-          pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

-          pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora / domova krajnjih korisnika,

-          pomoć pri oblačenju i svlačenju,

-          briga o higijeni,

-          pomoć u socijalnoj integraciji,

-          pomoć u posredovanju i ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

-          pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

 Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-          punoljetnost,

-          hrvatsko državljanstvo,

-          najviše završena srednja škola

-          vodi se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,

-           pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice

  Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.

 Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 -          zamolba,

-          životopis,

-          preslika osobne iskaznice

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,

-          Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja)

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili potvrdu liječnika opće prakse dostavlja izabrana kandidatkinja nakon obavijesti o izboru, a prije potpisivanja Ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana. Podnositeljice nepotpunih prijava neće biti pozvane na dopunu prijave.

 Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Kandidatkinje koje zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obavještene o provjeri sposobnosti i razgovoru najmanje 3 dana prije održavanja iste.

 Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Kutina te Područni ured  Požega.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: LAG „Zeleni trokut“,  Marije Terezije 27, 34551 Lipik s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje – Djelatnica za  pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve“ – NE OTVARAJ“.

O rezultatima o odabiru kandidatkinje će biti obaviještene.

 

Objavljeno: 23.02.2021. 13:31