Članovi

 1. Grad Novska
 2. Grad Pakrac
 3. Grad Lipik
 4. Općina Jasenovac
 5. Grad Kutina (naselje Janja Lipa)
 6. Pučko otvoreno učilište Novska
 7. Udruga mladih Novska
 8. Poljoprivredna zadruga "VOĆKO" Pakrac
 9. Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
 10. Turistička zajednica Grada Pakraca
 11. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
 12. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Simo Božić
 13. Poljo-gaj d.o.o.
 14. Udruga mladih Mali most
 15. Poljoprivreda Lipik d.d.
 16. OPG Marko Gračaković
 17. OPG Davor Sabo
 18. Braniteljska poljoprivredna zadruga trešnja Novska
 19. OPG Silvano De Martini
 20. OPG Ivan Peći
 21. OPG Milan Vlajković
 22. OPG Ksenija Sim
 23. OPG Roman Vukalović
 24. OPG Josip Delorenci
 25. OPG Fabijan Jakubek
 26. OPG Tomislav Opić
 27. Ribnjačarstvo Poljana d.d.
 28. Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o.
 29. Turistička zajednica Grada Lipika
 30. OPG Antun Ivanović
 31. Tradicijsko obiteljsko obrtničko tkanje "RUŽA" vl. Ante Maršić
 32. Pilotova farma d.o.o.
 33. Goran Pušćenik
 34. Sportska-atletska udruga Lipik-Pakrac
 35. Palijativni tim LiPa
 36. OPG Antun Širac
 37. Iva Gamauf
 38. OPG Marina Novak
 39. Obrt "LUKA" vl. Daniel Eraković
 40. OPG Marjan Štimac
 41. Udruga mladih Komarac Jasenovac
 42. Poljoprivredna zadruga Sava Jasenovac
 43. OPG Zdravko Nikšić
 44. OPG Ivica Krpez
 45. Planinarsko društvo "Zmajevac" Novska
 46. OPG Zlatko Salvador
 47. Razvojna agencija Grada Novske – NORA
 48. OPG Filipović Goran
 49. OPG Marenić Krešimir
 50. Pčelarska udruga "Pakrac-Lipik"
U ovoj rubrici